[ لنـدو ]

بدون چک

شرایط خرید اقساطی بدون چک :

  • 1 - پرینت گردش حساب 3 ماهه آخر با مهر و امضای شعبه
  • 2 - تصویر پشت و روی کارت ملی
  • 3 - تصویر شناسنامه
فقط ارائه کد از لندو قابل قبول است.

[ بای چک ]

با چک

شرایط خرید اقساطی با چک :

  • 1 - حساب و دسته چک شما می بایست در گردش و استفاده باشد.
  • 2 - میانگین موجودی 3 ماهه اخیر حساب شما، حداقل یک دوم مبلغ خرید شما باشد.
* ارائه حساب پشتیبان نیز امکان پذیر است.

مبلغ خرید اقساطی از فروشگاه را مشخص کنید

مبلغ کل اقـــساط تومان
حداقل خرید اقساط مبلغ 1.000.000 تومان و حداکثر 20.000.000 تومان است
مبلغ پیش پرداخت تومان
پیش پرداخت شما حداقل یک چهارم مبلغ کل می باشد

تعداد ماه اقساط خود را مشخص کنید