بهترین بازی کامپیوتری سبک وزن برای سیستم هایی با مشخصات پایین!

بهترین بازی کامپیوتری سبک وزن برای سیستم هایی با مشخصات پایین!

اگرچه اکثریت قریب به اتفاق بازی‌های جدید نیاز دارند که یک رایانه شخصی بسیار قدرتمند داشته باشید که در نتیجه بسیار گران تمام می‌شود.اما تعداد مناسبی از بازی‌های رایانه‌ای سبک وزن نیز وجود دارد که حتی با بهترین بازی‌های سه‌گانه همتراز هستند، که برای اجرا نیازی به ابر رایانه ندارند، بنابراین می توانید حتی از لپ تاپ خود برای پخش آنها استفاده کنید!