اچ پی | HP
برند | Brand
مشخصات
مدل
i7-4GN/8/500/4GB
HP Zbook 17 G1
i5-2GN/4/500/intel
HP 2560p
i5-3GN/4/500/intel
HP 2170p
i7-1GN/4/320/intel
HP 6550b
i5-3GN/4/500/intel
HP 2570p
i5-2GN/8/500/intel
HP 6560
i5-2GN/8/500/1GB
HP 8460p
i5-1GN/8/500/1GB
HP 8540p
i5-3GN/8/500/1GB
HP 8470p
i5-3GN/8/500/intel
HP 6570
i7-2GN/8/500/1GB
HP 8460p
i5-2GN/8/500/1GB
HP 8560p
i7-3GN/8/500/1GB
HP 8470p
لنوو | Lenovo
برند | Brand
مشخصات
مدل
i7-1GN/8/500/intel
Lenovo L512
i7-3GN/8/500/intel
Lenovo X230
i5-3GN/8/500/intel
Lenovo T530
i7-3GN/8/128ssd/intel
Lenovo X1 carbon
i7-3GN/8/180ssd/intel
Lenovo X1 carbon
دل | DELL
برند | Brand
مشخصات
مدل
i7-4GN/8/500/2GB
Dell M4800
i7-2GN/8/256ssd/intel
Dell XPS L321
i5-1GN/4/320/intel
Dell 5410
i5-1GN/4/320/intel
Dell 6410
i5-2GN/4/500/intel
Dell E5420
i5-3GN/4/500/intel
Dell E6230
i5-2GN/8/500/intel
Dell E6420
i5-2GN/8/500/intel
Dell E5520
i5-3GN/8/500/intel
Dell E6430
i5-3GN/8/500/intel
Dell E5430
i7-1GN/8/500/1GB
Dell M4500
i5-3GN/8/500/intel
Dell E6530
i7-2GN/8/500/intel
Dell E5520
i7-3GN/8/500/intel
Dell E6430

آخرین بروزرسانی لیست : ۸ مهر ۱۳۹۹

قیمت تمامی محصولات لیست را فقط از طریق پشتیبانی واتساپ دریافت کنید.

025-37120

ذخیره لیست